Z cesty do Tübingenu

Krátky vlog z cesty predsedu a podpredsedov ZED do Tübingenu.

Posted in Nezaradené.