Viera a vzdelanosť

Sme dobrovoľným združením kňazov a ordinovaných diakonov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. Naším poslaním je budovať bratsko-sesterské spoločenstvo, napomáhať sebavzdelávaniu a prehlbovať vnútromisijnú prácu v cirkvi.

Partnerstvo a ekuména

Dlhodobo a systematicky rozvíjame kontakty s duchovnými evanjelických cirkví v zahraničí. Našimi partnermi sú najmä Evangelischer Pfarrverein in Württemberg, Thüringer Pfarrverein a Spolek evangelických kazatelů. ZED je taktiež členom Konferencie európskych farárskych spolkov (KEP).

Podporné fondy

Chránime stavovské a sociálne záujmy našich členov. S podporou zahraničných partnerov spravujeme podporné fondy, ktoré však pomáhajú nielen našim členom, ale aj cirkevno-organizačným jednotkám a organizáciám Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku v ich náročnom poslaní a službe.

Opravdivá cirkev spočíva vo vyvolení a povolaní Bohom.

Martin Luther