Stanovy ZED

Stanovy ZED sú zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky pod číslom VVS/1-909/90-243-4.

Rokovací a volebný poriadok ZED

„…všetko nech sa deje slušne a v poriadku!“ „Naklonení v bratskej láske, predbiehajte sa navzájom v úctivosti…“ (apoštol Pavol)

Prihláška za člena ZED

Členmi ZED môžu byť všetci kňazi a ordinovaní diakoni ECAV v aktívnej službe, vo výslužbe, ako aj v duchovnej službe mimo štruktúr ECAV.