Valná hromada SpeK-u a Farársky kurz ČCE 2018

V dňoch 22. až 26. januára 2018 sa konal v Prahe Farársky kurz ČCE, ktorého súčasťou bola aj Valná hromada nášho partnerského Spolku evangelických kazatelů. Za naše združenie sa jej zúčastnili bratia Ján Oslík a Ondrej Majling, ktorý prítomných aj krátko na úvod Valnej hromady v mene Združenia evanjelických duchovných pozdravil. Farársky kurz ČCE mal tento rok veľmi aktuálnu tému Ako sa robí zbor?. V rámci prednášok bola počas kurzu rozoberaná téma budovania Izraela, ranného kresťanstva, ale aj súčasného moderného misijne otvoreného zboru. Aj pre naše podmienky bola aktuálna prednáška Koniec farského zboru, o smrti, zániku, či v lepšom prípade, transformácii cirkevného zboru.  V posledný večer kurzu boli zahraniční hostia pozvaní Synodnou radou ČCE na spoločnú večeru, počas ktorej každý z prítomných v krátkosti predstavili život a smerovanie cirkvi, v ktorej pôsobí.

Posted in Nezaradené.