Nový predseda ZED

Oznamujeme, že na Valnom zhromaždení ZED, ktoré sa konalo dňa 25. septembra 2017 v Banskej Bystrici, bol zvolený za nového predsedu ZED brat Ján Bunčák, zborový farár v CZ Trenčín. Valného zhromaždenia sa zúčastnilo až 143 členov ZED. Úvodnou pobožnosťou v priestoroch miestneho chrámu poslúžila sestra farárka Anna Jakušová z Hronseku. Prítomných vyzvala, aby konali a správali sa v duchu Kristovej lásky. Samotné rokovanie viedla sestra Božidara Bašková, predpredsedníčka ZED za Západný dištrikt. Po búrlivej a zdĺhavej diskusii o programe VZ a právoplatnosti zasadnutia sa pristúpilo k voľbe nového predsedu. Z dvoch kandidátov bol nakoniec zvolený brat Bunčák, ktorý sa následnej ujal aj vedenia Valného zhromaždenia.  V bode Rôzne zaznelo viacero výziev k zmiereniu, pokoju a obnoveniu vzťahov medzi duchovnými ECAV. Opatrne veríme, že nezostaneme voči ním hluchí a vzťahy v našej cirkvi sa postupne znormalizujú.  Na nenávisti a vzájomnej nevraživosti sa totiž cirkev budovať nedá.

Posted in Nezaradené.