Pozvánka na webinár

Milí kolegovia a kolegyne,

v aktuálnych časoch dištančného vzdelávania a rôznych online stretnutí Vám Výbor ZED v zmysle napĺňania poslania Združenia evanjelických duchovných, ktorým je okrem iného napomáhať sebavzdelávaniu svojich členov, pripravil budúci týždeň dvojdielny online interaktívny webinár / školenie, na ktorý sa môžete prihlásiť.

Téma: Pomáhajúci vzťah – Prenos a protiprenos
Termín: 5.-6. 11. 2020
Čas: 18:00 – 19:30 hod.
Trvanie: 2 x 1,5 hod.
Lektor: Mgr. Vladimír Hambálek / Coachingplus, o. z.
Cena: 35 € / osoba
Webová aplikácia: ZOOM
15 € / osoba prispeje ZED zo Študijného fondu
20 € uhradí účastník školenia prevodom na účet ZED

Webinár sa venuje problematike vytvárania, budovania vzťahu medzi pomáhajúcim odborníkom a človekom, ktorému je pomáhané tzn. medzi farárom a cirkevníkom. Táto online aktivita má ambíciu predstaviť počas webinára spôsoby ako budovať dôveru medzi farárom/odborníkom a osobou/klientom, ktorá za ním príde, priblížiť rôznorodé formy vzťahovania sa. V reflexii/cvičeniach sa bude venovať tomu, ako prežívanie na strane klienta aj na strane odborníka ovplyvňuje to, či sa vytvára zrozumiteľná dohoda o postupnej spolupráci, nájdenia riešenia a následného konania k zmene k lepšiemu.

Obsah oboch stretnutí:

 • Špecifiká pomáhajúceho vzťahu
 • Módy terapeutického konania podľa Petrusky Clarson
 • Dyadická /dialógová/ regulácia emócií v pomáhajúcom vzťahu
 • prenosovo-protiprenosová dynamika z pohľadu rôznych terapeutických / poradenských škôl
 • prenos / protiprenos u detí a adolescentov
 • prenos / protiprenos v párovej a skupinovej práci

Vladimír Hambálek, Mgr.
V praxi od roku 1997. Psychoterapeut a manželský poradca, individuálny aj tímový kouč, supervízor pre oblasť sociálnych služieb, psychologického poradenstva a koučovania, tréner manažérskych zručností a rodinný mediátor. Koučovanie, mediáciu a supervíziu aplikuje v rôznych organizačných kontextoch. Pôsobil ako sociálny pracovník, metodik poradensko-psychologických služieb, v roku 2007 spoluzakladal Coachingplus. V súčasnosti sa venuje najmä rozvoju, vzdelávaniu a supervízii pomáhajúcich profesií. Je členom Slovenskej asociácie koučov (SAKO), European Mentoring and Coaching Council (EMCC), Slovenskej psychote-rapeutickej spoločnosti, Asociácie manželských a rodinných poradcov a niekoľkých ďalších odborných organizácií.

Týmto Vás pozývame stať sa súčasťou tvorivého a obohacujúceho vzdelávania, ktoré bude prínosné pre Vás a tiež pre Vaše okolie, keď sa budete môcť nanovo aktívne stretávať. I napriek náročným životným okolnostiam, ktorým čelíme, sa tešíme na vzájomné online stretnutie.

V prípade záujmu:

IBAN: SK71 0200 0000 0016 7980 9555
VS 2
ŠS 202
text /správa meno a skratka Webinár

Následne Vám začiatkom budúceho týždňa pošleme pripojenie / link na ZOOM, kde bude školenie prebiehať v stanovenom termíne a čase.

v aktuálnych časoch dištančného vzdelávania a rôznych online stretnutí Vám Výbor ZED v zmysle napĺňania poslania Združenia evanjelických duchovných, ktorým je okrem iného napomáhať sebavzdelávaniu svojich členov, pripravil budúci týždeň dvojdielny online interaktívny webinár / školenie, na ktorý sa môžete prihlásiť.

Téma: Pomáhajúci vzťah – Prenos a protiprenos
Termín: 5.-6. 11. 2020
Čas: 18:00 – 19:30 hod.
Trvanie: 2 x 1,5 hod.
Lektor: Mgr. Vladimír Hambálek / Coachingplus, o. z.
Cena: 35 € / osoba
Webová aplikácia: ZOOM
15 € / osoba prispeje ZED zo Študijného fondu
20 € uhradí účastník školenia prevodom na účet ZED

Webinár sa venuje problematike vytvárania, budovania vzťahu medzi pomáhajúcim odborníkom a človekom, ktorému je pomáhané tzn. medzi farárom a cirkevníkom. Táto online aktivita má ambíciu predstaviť počas webinára spôsoby ako budovať dôveru medzi farárom/odborníkom a osobou/klientom, ktorá za ním príde, priblížiť rôznorodé formy vzťahovania sa. V reflexii/cvičeniach sa bude venovať tomu, ako prežívanie na strane klienta aj na strane odborníka ovplyvňuje to, či sa vytvára zrozumiteľná dohoda o postupnej spolupráci, nájdenia riešenia a následného konania k zmene k lepšiemu.

Obsah oboch stretnutí:

 • Špecifiká pomáhajúceho vzťahu
 • Módy terapeutického konania podľa Petrusky Clarson
 • Dyadická /dialógová/ regulácia emócií v pomáhajúcom vzťahu
 • prenosovo-protiprenosová dynamika z pohľadu rôznych terapeutických / poradenských škôl
 • prenos / protiprenos u detí a adolescentov
 • prenos / protiprenos v párovej a skupinovej práci

Vladimír Hambálek, Mgr.
V praxi od roku 1997. Psychoterapeut a manželský poradca, individuálny aj tímový kouč, supervízor pre oblasť sociálnych služieb, psychologického poradenstva a koučovania, tréner manažérskych zručností a rodinný mediátor. Koučovanie, mediáciu a supervíziu aplikuje v rôznych organizačných kontextoch. Pôsobil ako sociálny pracovník, metodik poradensko-psychologických služieb, v roku 2007 spoluzakladal Coachingplus. V súčasnosti sa venuje najmä rozvoju, vzdelávaniu a supervízii pomáhajúcich profesií. Je členom Slovenskej asociácie koučov (SAKO), European Mentoring and Coaching Council (EMCC), Slovenskej psychote-rapeutickej spoločnosti, Asociácie manželských a rodinných poradcov a niekoľkých ďalších odborných organizácií.

Týmto Vás pozývame stať sa súčasťou tvorivého a obohacujúceho vzdelávania, ktoré bude prínosné pre Vás a tiež pre Vaše okolie, keď sa budete môcť nanovo aktívne stretávať. I napriek náročným životným okolnostiam, ktorým čelíme, sa tešíme na vzájomné online stretnutie.

V prípade záujmu:

IBAN: SK71 0200 0000 0016 7980 9555
VS 2
ŠS 202
text /správa meno a skratka Webinár

Následne Vám začiatkom budúceho týždňa pošleme pripojenie / link na ZOOM, kde bude školenie prebiehať v stanovenom termíne a čase.