Online stretnutia

ZED Vás pozýva na online stretnutia evanjelických duchovných vo forme bálintovských skupín.

Cieľ: vzájomné zdieľanie sa a hľadanie riešenia problémov z praxe duchovných

Bálintovská skupina je skupinová metóda riešenia problému, ktorá sa používa v psychoterapii. Jednotliví účastníci prinášajú svoje vlastné príklady konkrétnych problémov z praxe, ktoré sú predmetom skupinového sedenia (napr. pastorácia starších, ktorí pravidelne prichádzajú na farský úrad porozprávať sa cca 1-2 hod.; konfliktná komunikácia s dozorcom zboru či presbytermi; osamelosť na farárskom mieste; problém s konkrétnym žiakom alebo cirkevníkom; nechuť robiť už čokoľvek navyše a iné).

Čo je bálintovská skupina? Prečo je dôležitá? Čo Vám prinesie?

Tí, ktorí pracujú v pomáhajúcich profesiách (tak ako kňazi) sa počas svojej práce stretnú aj s ťažkými okolnosťami a bývajú konfrontovaní s utrpením a náročnými situáciami, s ktorými doteraz nemali skúsenosť. Na druhej strane môžu takéto situácie u nich vznikať veľmi často a bývajú nimi preťažení. Kvôli takýmto udalostiam sami často potrebujú pomoc a podporu.
Bálintovská metóda patrí k najpopulárnejších formám intervíznej skupiny. Dokáže zúčastneným rýchlou, nedirektívnou a jednoduchou formou získať nadhľad, inšpiráciu, novú perspektívu a spätnú väzbu na svoju prácu alebo problém. Túto metódu je možné použiť aj ako prevenciu proti vyhoreniu.
Ponúkaná metóda využíva synergiu skupiny, nezaujatí účastníci dokážu poukázať na aspekty, ktorých si účastník u svojho problému nevšimne. Tým získava omnoho hlbší pohľad na situáciu a je schopný vybrať to najvhodnejšie riešenie na vyriešenie problému.
Je vhodná pre tých, ktorí majú potrebu vlastného rozvoja, získania konkrétnych nápadov a možností do ďalšej práce duchovného.

Mgr. Radoslav Naď
psychológ, Odborný liečebný ústav psychiatrický, n. o. Predná Hora, pracoval ako evanjelický farár ECAV na viacerých miestach

– študoval na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave – evanjelickú teológiu
– študoval na katedre psychológie, Filozofickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci – jednoodborovú psychológiu
– ukončil výcvik v krízovej intervencii – Modrý anjel n.o. – krízový intervent pre Modrého anjela
– ukončil dlhodobý štvorročný psychoterapeutický výcvik v Kognitívno – behaviorálnej terapii (KBT) – ABC inštitút pre výcvik v KBT – podľa štandardov Európskej asociácie pre KBT
– ukončil workshop v TIR – Trauma Incident Reduction
– ukončil výcvik v schématerapii pre deti a dorast
– Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava – trvá štúdium atestácie z klinickej psychológie
– prijatý na výcvik v psychotraumatológii a EDMR – vedený Slovenským inštitútom pre psychotraumatológiu a EMDR

Termín: pravidelne každé dva týždne – účastníci obdržia link a termín, na ktorý sa pripoja k aplikácii ZOOM;
a) potreba zúčastniť sa minimálne 6 stretnutí, aby efektivita metódy sa odzrkadlila v bežnom živote;
b) potreba osvojenia si štruktúry metódy pre ďalšie využitie;

Spôsob prihlásenia: zed@zed-ecav.sk

Počet účastníkov: minimálne 7 maximálne 15 účastníkov na jedno stretnutie
Cieľ: vyškolenie ďalších vedúcich skupín, ktorí budú vedieť nájsť riešenie problémov pre iných (napr.: presbyterstvá, prípravy aktivít v cirkevnom zbore, porady spolupracovníkov a iné)
Forma: online cez aplikáciu ZOOM, podmienka mať mikrofón (slúchadlá k mobilu, PC) a zapnutú kameru po celý čas stretnutia

Posted in Nezaradené.