Online psychológ

Online psychológ pre členov ZED

Združenie evanjelických duchovných v spolupráci so psychológom, psychoterapeutom a evanjelickým kňazom Radoslavom Naďom vám ponúka psychologicko-pastorálne poradenstvo.

Psychológ – Mgr. Radoslav Naď

 • Psychológ, Odborný liečebný ústav psychiatrický, n. o. Predná Hora
 • pracoval ako evanjelický farár ECAV na viacerých miestach
 • študoval na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave – evanjelickú teológiu
 • študoval na katedre psychológie, Filozofickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci – jednoodborovú psychológiu
 • ukončil výcvik v krízovej intervencii – Modrý anjel n. o. – krízový intervent pre Modrého anjela
 • ukončil dlhodobý štvorročný psychoterapeutický výcvik v Kognitívno – behaviorálnej terapii (KBT) – ABC inštitút pre výcvik v KBT – podľa štandardov Európskej asociácie pre KBT
 • ukončil workshop v TIR – Trauma Incident Reduction
 • ukončil výcvik v schématerapii pre deti a dorast
 • Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava – trvá štúdium atestácie z klinickej psychológie
 • prijatý na výcvik v psychotraumatológii a EDMR – vedený Slovenským inštitútom pre psychotraumatológiu a EMDR

Profesionálny prístup

 • zaručí maximálnu anonymitu a diskrétnosť
 • možnosť konzultovať osobné problémy
 • zameriava sa na riešenie problémov a konkrétnych zmien v živote cez vlastnú prácu a sebapoznanie
 • poskytuje spätnú väzbu na vaše konanie a postoje v probléme
 • pri online poradenstve majú niektorí ľudia menší ostych a sú úprimnejší, čo značne zvyšuje efektivitu celého procesu
  písaný text (v prípade chatu a emailu) vás sústredí na obsah a viac sa hľadajú praktické riešenia; rovnako v prípade videohovoru alebo telefonického kontaktu máme tendenciu byť stručnejší a vecnejší
 • pomôže Vám zorientovať sa v probléme, s ktorým potrebujete pomôcť

Kontakt

Kontaktovať ho môžete tak, že mu napíšete na mail: psycholog.zed@gmail.com
Mgr. Radoslav Naď vás v priebehu 7. dní bude kontaktovať (telefonicky, mailovo, online platformou…)

Posted in Nezaradené.