Farárka v 21. storočí

Vážené sestry farárky a vážené teologičky,
srdečne Vás pozývame medzinárodnú celodennú ONLINE Konferenciu evanjelických teologičiek, ktorá sa koná pod záštitou Združenia evanjelických duchovných ECAV na Slovensku.

Termín konferencie je 15. júl 2021.
Konferencia sa koná pri 70. výročí ordinácie prvej farárky v ECAV na Slovensku Dariny Bancíkovej, ktorá bola biskupom Vladimírom P. Čobrdom ordinovaná práve 15. júla 1951 v Tisovci.
Téma konferencie znie: FARÁRKA V 21. STOROČÍ

Konferencia je určená pre ženy v duchovnej službe, farárky a teologičky.
Pre prístup na konferenciu je nutné sa registrovať cez registračný formulár, a ženám, ktoré sa prihlásia, zašleme balíček s informáciami a preloženými textami, a prístupový link na mailovú adresu. Pre pokrytie konferenčných výdavkov (preklad textov, poštovné, texty príspevkov pre účastníčky v písomnej podobe) sme stanovili účastnícky poplatok 10 €. Informačné údaje pre platbu nájdete v zaslanom informačnom letáku alebo registračnom formulári. Prosíme Vás, aby ste sa prihlásili najneskôr do 7. 7. 2021.

Program konferencie sme zamerali na aktuálne témy:
09:00    Úvod a biblické zamyslenie
09:30    Pozdravy bratov biskupov
10:00    Prednáška: História a súčasnosť ordinácie žien – Doc. ThDr. Kamila Veverková, PhD. (Církev československá husitská)
10:40    Prednáška: Rola a identita farára-farárky – Mag. Johanna Uljas-Lutz (Evanjelická cirkev a. v. v Rakúsku)

11:20 – 11:40 prestávka

11:40    Prednáška: Rodová rovnosť z biblického pohľadu – PhDr. Mgr. Marta Ferjová (ECAV na Slovensku)

12:20 – 13:00 obedná prestávka

13:00    Prednáška: Máme právo na ženský aspekt v zákone? – Mgr. Valéria Terézia Dančiaková, PhD. (ECAV na Slovensku)
14:00    Prednáška: Autorita ženy v cirkvi – Dekanka v. v. a supervízorka Gerlinda Hühn (Evanjelická krajinská cirkev Württemberg), M. Div. Sarah Hinlicky Wilson, PhD. (Tokijská luteránska cirkev)

15: 10 – 15:20 prestávka

15:20    Predstavenie Konventu evanjelických teologičiek v Nemecku – Barbara Eisenhardt (Evanjelická krajinská cirkev Württemberg)
16:00    Panelová diskusia: Ako sa žije farárke v evanjelickej cirkvi na Slovensku?
17:20    Záver konferencie a požehnanie

V rámci konferencie predstavíme aj knihu spomienok Dariny Bancíkovej „Divné sú cesty Božie“, ktorú pri príležitosti 70. výročia ordinácie vydáva OZ Priatelia histórie Novohradu.

Konferenciu organizačne zabezpečuje prípravný tím:
Eva Oslíková, Božidara Bašková, Paulína Šofranková, Erika Sokola, Slávka Danielová, Anna Činčuráková-Tipulová, Denisa Vargová, Marta Ferjová

Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na spoločné online stretnutie.

Posted in Nezaradené.